Ek was verwerp en kon ʼn Gay gewees het. 

Alreeds voor geboorte was ek nie aanvaarbaar nie. Ma begeer ‘n dogter en ek, ‘n seun.  Om te kompenseer vir haar groot teleurstelling het ek opgetree soos meisie en altyd die ander broers met koek en kos bedien. Diep in my wese was daar ‘n uitroep,  “Verwerp my net nie, ma!”
Verbittering, minderwaardigheid, rebellie en selfbejammering volg.  Nie net teenoor die ouers nie, maar ook teenoor die Here. Hoekom is ek nie goed genoeg nie, hoekom is ek nie ‘n dogter nie?

Maklik is dit om die Here te blameer en ook om in opstand te kom teenoor jou ouers.
Die werklikheid van hierdie persoonlikheids-verandering kom eers tot sy volheid in die huwelik. Soort soek soort. Annatjie, my vrou moes ‘n seun gewees het.
Met haar oormaat manlike hormone en my oormatige vroulike hormone stap ons `n huwelik in. Sy speel die rol van ‘n man en ek die rol van ‘n vrou. ‘n Resep saamgestel deur die duiwel om verwoesting mee te bring.

Satan gebruik my ouers om te help met sy plan.
Ma was verwerp en Pa was verwerp as kinders en uit hulle gebrokenheid gedink hulle doen goed aan ons as kinders, maar het slegs voortgebou op hulle eie tekortkominge om so die hand van die duiwel te versterk.

Twintig jaar later kon ons uit hierdie strik ontsnap.  
Begrip en kennis van u spesifieke situasie is die antwoord. Al ons uitroepe en al ons teleurstellings en al ons vernedering kon nie opweeg teenoor dit wat Jesus moes ervaar het as mensekind, Hy die mees verworpene.

Die amigdala stuur boodskappe na die outonome senuweestelsel en die endokriene stelsel om slegte hormone (kortisol) of goeie hormone (oksitosien) af  te skei. Gevolglik kan dit ‘n chemiese wanbalans in jou liggaam voortbring wat lei na siektes, emosionele probleme en  ja selfs persoonlikheids verandering..

Dit wat jy van jouself dink so is jy en word jy eventueel.
Seuns wat dogters moes gewees het, se endokrien- kliere skei meer vroulike hormone af en die seuns tree op asof hulle dogters is. Hulle praat en loop en handel soos dogters. Dit is nie ‘n aangeleerde gedrag nie.
Homoseksuele neigings kan dan volg. So kragtig is die woorde wat ouers teenoor hulle kinders spreek [selfs van af voor geboorte] dat vervorming plaasvind in die sielsdimensie, wat daarna oorvloei na die liggaam van die persoon.

Aanhaling uit T.D. Jakes se boek  ‘Healing, blessing and freedom’
A spirit can manifest itself in many forms. For some it maybe low self-esteem caused by child abuse, rape, wife-abuse or divorce. I realize that these are natural problems, but they are rooted in spiritual ailments.  Approximately five out of every ten marriages end in divorce. Those broken homes leave a trail of broken dreams, people and children. Only the Master can heal these victims in the times we live. He can treat the long-term effects of this tragedy. One of the great healing balms of the Holy Spirit is forgiveness. To forgive is to break the link between you and your past. Sadly enough, many times the person hardest to forgive is the one in the mirror. Although they rage loudly about others, people secretly blame themselves for a failed relationship. There is no healing in blaming others.

Was u verwerp?

Hoogmoed… is ‘n plan van die duiwel!
New Age Medisyne se Werklike Effek