Oor Ons

Louis-de-Kock-Familie

Dr. Louis en Annatjie de Kock (voor) saam met familie

Aangename Kennis

Dr. Louis [DTh] en Annatjie de Kock is beide geskool in Pastorale Sielkunde en werk as Leraars landswyd in verskillende denominasies. Gedrewe deur God’s Gees bied hulle die Metamorfose Seminare aan om mense te help om van hulle emosionele bagasie ontslae te raak.

Huidiglik Is hulle voltyds betrokke in hulle Spreekkamers te Ondekkerspark in Roodepoort. Naweek Seminare in Pastorale Berading word ook perodiek aangebied.

Ons volg ‘n holistiese benadering wat die gees en siel en die liggaam as ‘n funksionele eenheid, interafhanklik van mekaar, hanteer, wetend dat God die Skepper van die mens is.

Onskuldig in die Tronk:
Die Gees van die Here is op my…
Eer jou vader en jou moeder:

Persoonlike Getuienis van Dr. Louis de Kock

  • Dr. Louis is gebore in 1948, groot geword en getoë in die NG Kerk en kom kragtig tot inkeer in 1972. ‘n Ommekeer vind plaas en ‘n moeisame pad na geestelike volwassenheid begin.
  • Eers geonderrig deur die Baptiste en toe die Charismate se twee jaar diploma, [waar ek in my finale jaar as dosent praktiseer] en daarna die AGS se drie jaar Teologiese Diploma; maar my emosionele probleme wyk nie.
  • Word aangeraai om my wedergeboorte te ondersoek. Want sê hulle “kyk alles het nuut    geword” ja selfs jou vrese en jou verbittering en jou minderwaardigheid; maar dit is nie die waarheid nie. Ja jou gees word vernuwe maar die sielsdimensie met al sy emosionele letsels het spesialis hulp nodig.
  • ‘n Graad kursus in Sielkunde en heelwat diplomas verder bring kennis voort maar geen genesing nie… in radeloosheid roep ek na die Here en sê vir Hom “Here ek voel soos ‘n huigelaar, ek preek vir U mense oor hul huwelike hul kinders hul gesondheid hul finansies maar my eie lewe is in ‘n warboel.”
  • Sewentien jaar na my wedergeboorte antwoord die Here my en ‘n metamorfose vind plaas wat die rigtingaanwyser word vir ons lewens. Eagles Nest Bediening se grondslag word gevorm in 1989.
  • Spreekkamers word gevestig in Tzaneen, Zeerust en in Roodepoort en honderde mense ontvang hul bevryding van elke denkbare emosionele probleem. Seminare volg en vir vyfien jaar deurkruis ons Suid Afrika, Botswana en Namibië.
  • Die Boodskap van verlossing, en genesing en van hoop word in baie gemeentes verkondig. Maande weg van die huis, in koue en in sneeu en verseggende hitte, ja in eensame en in gevaarlike plekke, by vriendelike en soms vyandige Predikante.
  • Geen Sielkundige of Dokter of Predikant kan hiérdie emosionele letsels verwyder nie. Slegs deur Jesus Wonde en slegs deur Sy Bloed word hierdie letsels permanent verwyder.

Getuienisse van hulle wat reeds ‘n metamorfose ervaar het…

Menu