WERKSWINKEL

Oorkom Huweliks Ongelukkighede

 • Kan nie kommunikeer nie
 • Sien altyd my foute raak
 • Ek die koue een
 • Kan nie geskille oplos nie
 • Skoonouers meng in
 • Kinders is buite beheer
 • ‘n Tweede huwelik
 • Alles het so goed begin
 • Saambly ons wil trou maar
 • Ek word beheer en het geen sê nie

Algemene Inligting oor Werkswinkel

 • Twee uur sessie met praktiese oefeninge.
 • Materiaal/toegang is gratis – bring altyd n dankoffer saam.
 • R50.00 vir u tee, toebrootjies en lokaal.
 • Woensdae en Saterdag oggende.
 • Plek vir 15 mens per groep.

Bespreking belangrik.

Voltooi die aansoekvorm.

Ons sal u op hoogte hou van die datum vir die volgende werkswinkel.

Menu