Bemagtig ‘n Ander Beradingskursus (Korrespondensie)

Meer oor die kursus:

Die Bemagtig Uself Kursus dien as die basis van die Bemagtig ‘n Ander Kursus en is ideaal om uself te help en dan ook om ander te kan help.
U kan direk met die Bemagtig ‘n Ander Kursus begin as u alreeds vorige kursusse gedoen het of bekwaamd voel om mense te kan help.

Dit sluit in:

 • Modules A-H met 8x gepaardgaande CDs
 • 5x DVDs in werklike beradingsituasies
 • ‘n Metamorfose handboek
 • Teorie met gepaardgaande werkstukke
 • 5x Handleiding omslae vir u kliënte

Voordat u die Trauma Beradingskursus kan doen moet eers die BEMAGTIG ‘N ANDER Kursus gedoen het. Van hierdie Kursus se Modules word geïnkorporeer by TRAUMA BERADING en ook by die PASTORALE BERADING KURSUS – hier word nou baie klem gelê op ʼn geestelike verdieping en ook die krag van gebed se kardinale rol in bevryding.

Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe om Hom welbehaaglik te wees Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; we seek to win people over [to persuade them] 2Co 5:8

Berading Sessie Module A (video):

Berading Sessie Module B (video):

Berading Sessie Module C (video):

Bemagtig Jouself Self-Help Beradingskursus (Korrespondensie)

Meer inligting oor die kursus:

Sou u net eers uself wil help en dan later oorweeg om ander te help, is hierdie kursus ‘n verkorte weergawe van die Bemagtig ‘n Ander Kursus. M.a.w. u kan begin met hierdie kursus en sou u later die Bemagtig ‘n Ander Kursus wil doen, is u baie welkom. Die kursus geld word dan aangepas.

Dit sluit in:

 • Modules A-F met 6x gepaardgaande CDs
 • 6x DVDs in werklike beradingsituasies
 • ‘n Metamorfose handboek
 • Teorie met gepaardgaande werkstukke

PASTORALE BERADING: Word bevry en bevry andere.
Daar is loon vir die gelowige.

Daar is ‘n vergoedingspakket wat u gaan ontvang in die hiernamaals.
Die kriteria wat gebruik gaan word om die gelowige se werke te beoordeel.

 1. Die doktrine wat jy verkondig. Wees ‘n dader van die Woord. Wys my jou werke wat voort-spruit uit jou geloof.
 2. Hoe jy ander gelowiges hanteer. Hoekom sien jy altyd die verkeerde wat ander doen, maar sien nie jou eie raak nie.
 3. Vleeslike begeertes. Hernuwe nou jou gedagtes. Bedink en doen wat God se Woord verklaar.
 4. Doen afstand van elke juk wat eventueel skade aan jou kroon gaan veroorsaak.

Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe om Hom welbehaaglik te wees Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; we seek to win people over [to persuade them] 2Co 5:8

Berading Sessie Module A (video):

Berading Sessie Module B (video):

Berading Sessie Module C (video):

Trauma Beheer Korrespondensie Kursus

Kursus Inhoud

 1. STRES BEHEER: Ontgiftiging van die liggaam van toksiese stowwe sodat u optimaal kan funksioneer. Lees meer >>
 2. VERNUWE U GEDAGTES: Ontgiftiging van u negatiewe gewoontes wat u hele lewe se rigting bepaal. ‘n Mens is wat hy dink hy is.
 3. LIG en DUISTERNIS (verbonde): Alreeds in utero word hierdie emosionele letsels gevorm en geen Sielkundige kan die verwyder nie. Lees meer >>
 4. TRAUMA BEHEER: Myns insiens is hierdie tipe berading ʼn spesialis veld wat braak lê en wag vir goed opgeleide Trauma Beraders om hulle plek in te neem in die proses van genesing.

Hierdie kursus gaan u in staat stel om onmiddellik bystand te kan bied in ʼn nood situasie. Die fondasie stene van die bevrydende kursus is holisties van aard; m.a.w die in werkende kragte van u gees, u liggaam en u siel met die Woord as basis.

Hierde kursus dek vier modules van Fase een en Fase twee uit ons Beradingskursus.

Menu