WERKSWINKEL

It is Preparation Time

Algemene Inligting oor Werkswinkel

  • Twee uur sessie met praktiese oefeninge.
  • Materiaal/toegang is gratis – bring altyd n dankoffer saam.
  • R50.00 vir u tee, toebrootjies en lokaal.
  • Woensdae en Saterdag oggende.
  • Plek vir 15 mens per groep.

Bespreking belangrik.

Voltooi die aansoekvorm.

Ons sal u op hoogte hou van die datum vir die volgende werkswinkel.

Menu