Die Boek Openbaring: Die Eindtyd

R 420.00

Handleiding, diagram en CD ingesluit

Die boek Openbaring is die slothoofstuk van die twee en sewentig geskrifte wat ongeveer eenduisend seshonderd bladsye beslaan en regdeur die Bybel is die sentrale gedagte “waarom rebelleer jy teen My, waarom langer in duisternis beweeg, kan jy nie sien dat Ek net die beste vir jou wil hê nie?” God wil Sy liefde aan die mensdom bewys maar gesluierd deur satan ploeter hy voort op ‘n pad van vernietiging.

  • Is God onregverdig – Die derde seël – Martelare – Aardbewings – Die basuine.
  • Die twee getuienisse – Die bodemlose put – Die sewende basuin – Die antichris.
  • Satan word nou aanbid – Die eerste engel – Babilon die hoofstad.
  • Die bruilofsfees – Armageddon ens.
  • Kronologiese volgorde van die wêreld oorlog. Hall Lindsey en Past. Hagee se sienswyse.

Geseënd is hy wat die boek Openbaring lees en agslaan daarop. Skematiese diagramme word gebruik om meer insae te verkry.