Module E – Die Koning se Kind: Depressie

R 350.00

Handleiding en DVD ingesluit

  • Die voorkomssyfer van depressie is in der waarheid so hoog, dat dit as “the common cold of mental illness” bestempel word.
  • Hierdie mense leef nie meer werklik nie, liggaamlik wil dit goed voorkom maar geestelik is hulle onsensitief vir God se Heilige Gees.
  • Dit is ook gewoonlik hierdie kinder swat depressief is wat deur andere misbruik word. Seksuele molestering is nie net penetrering nie, maar ook betasting of ontbloting met katastrofies nagevolge in die huwelik. Evalueer uself.
  • Die sielkundige se taak is om vas te stel waar die persoon se emosionele probleem ontstaan het. Hipnose -waarteen ons gekant is- word onderandere ook gebruik. Met die vasstelling van die oorsprong en die identifisering van die wortel of letsel word die kliënt nou geleer om met die probleem saam te leef. Om dit leefbaar te maak kan slaapterapie of medikasie aangewend word.
  • Judas die dissipel van Jesus voel skuldig oor sy verraad en pleeg selfmoord. Hy se :” Ek het gesondig en die kerk wou my nie help nie”

Hierdie Selfhelp kursus gaan u in staat stel om vas te stel waarom voel u depressief en het selfmoord gedagtes. Word bevry en bevry dan andere.

Dit is Altyd My Skuld (video):

Onskuldig in die Tronk (video):

Slaap Terapie (video):

Menu