Ons volgende Beradingskool begin
1 Februarie 2020

2020/02/01 09:00:00

PASTORALE SIELKUNDE

‘n holistiese benadering wat die siel en die gees en die liggaam inkorpereer met die hulp van die Heilige Gees

Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring.
Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;
om aan gevangenes vrylating te verkondig
en aan blindes herstel van gesig;
om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur;
om die aangename jaar van die Here aan te kondig.

Lukas 4:18

METAMORFOSE

is daardie transformasie van n amper onsigbare wurmpie tot n indrukwekkende kleurvolle skoenlapper

VERDIEN 'N INKOMSTE AS BERADER

  • Na ses maande kan u alreeds ‘n finansiële bron van inkomste gegeneer.

ERVARE AANBIEDERS

  • Beide Dr. Louis en Annatjie de Kock is Geordineerde Leraars met dertig plus jaar se praktiese ondervinding in Pastorale Berading.

Die Metamorfose Instituut bied die volgende kursusse aan:

GETUIENISSE

Hy is ‘n Leraar by uitstek wat op Bybelse wyse mense bedien tot vryheid van siektes, emosionele probleme en finansiële krisisse.

Past. D. Erasmus, A.G.S. Robertson

This week also enabled most of us to face and deal with issues that had been holding us in bondage for years.

Past. F. Scheepers, A.F.M. Parkside

Louis se omgang met die Woord is besonders gebalanseerd en getuig van sy liefde en respek en inspraak van die Heilige Gees.

van Schalkwyk, Marydale

Ons kan hulle beslis aanbeveel as ‘n geesvervulde, suiwer verkondigers van God’s Woord.

Ds. Kumm, N.G.K. Kuruman

Hulle aanbieding was professioneel en effektief. Sy materiaal is sielkundig en geestelik verantwoordbaar.

Raymond Dye, Bethal

I strongly recommend this Seminar and the excellent teaching material available to other congregations who are seeking revival and breakthroughs regards to a live of holiness.

Peter Loots, Shelley Beach

Die Here het vir hulle gesalf met ‘n dinamiese terapeutiese bediening vry van enige vreemde en snaakse optrede.

Past. L. Crause
A.G.S. Rustenburg

Was ’n voorreg om een keer per maand vir die duur van die kurus die klasse te kon bywoon n al die ander mede gelowige studente se samesyn en meelewing te kon ervaar en van hulle te kon leer ’n ervaring wat my definitief gestig het.

Dr. Louis en Annatjie se lewenservaring asook die voorbeeld wat hulle in die klas gestel het het ook gedien as inspirasie om te hoor en te sien hoe getrou God in hul lewens gewerk het en nog steeds werk en dat Hy ’n werklikheid is.  Die gebede wat Dr. Louis voor aanvang van elke klas gedoen het asook na afloop van die klas het definitief ’n bevryding in my eie lewe bewerkstellig veral met verwysing na die ‘soul ties’ wat ’n defintiewe bevryding/losmaking in my eie lewe gewerk het en daarvoor alle lof en aanbidding aan onse God en Vader!

Die besprekings in die klas was nie slegs teoreties aangebied nie maar ook toegelig met praktiese voorbeelde soos van toepassing op ons daaglikse handel en wandel.

Hester Wagenaar
Executive Personal Assistant to the CEO Sassa

Dit het dag vir dag gegroei en ons het 2017 deur die kursusse metamorfiese verandering van gees, siel en liggaam plaasgevind. Alle bande is gebreek met letsels van verwerping, vrees en verbittering nou iets van die verlede.  Die HERE het my verlos en laat groei in geestelike krag.

Pieter

My Gevoel rondom die klasse was dat daar verhoudings gebou is, omgee, bystand, raad, liefde en saam lag.  Oorheersend het ons leerders dan ook uitgesien na die volgende sessies en wil/wou die hele kursus saam deurwerk.

Ek self ervaar Vader, Jesus en Heilige Gees meer tasbaar in my lewe.  Dit is asof Die Woord net oopgaan en dele wat ek vir jare nie kon verstaan skielik net duidelik word vir my.  Ek het ook geleer dat self wanneer ek vaal, en weet wat om te doen om vergifnis te vra, die vyand te weerstaan en in God se beskerming te bly.

Hierdie kusus word beslis hoogs aanbeveel deur myself asook die leerders wat die kursus gedoen het.  Ek noem die kursus die Heilige Gees Kursus.  Eerste kursus wat ek deurwerk waar God, Jesus Christus en Heilige Gees die Middelpunt is.

Lea Olivier

GETUIENIS - Lynette Salim

“Ek sal die kursus met die grootste lof aan enige iemand voorstel.  Die vrugte van die gees het vir my ‘n nuwe betekenis gekry gedurende my proses.  Ek wil elke dag net meer en meer daarvan leef.”

– Lynette Salim

Ses maande gelede het ek as selfversekerde sielkunde Honeurs student in die kursus in gestap ek gedink ek gaan net bou op dit wat ek reeds weet en dat die net ‘n “stepping stone” gaan wees.  Tot my eerste klas wat die Here my gevat het en laat besef het ek self is nie gesond nie.  Dit is my passie en gawe om ander te help en te ondersteun, maar vandag besef ek date ek soms agter dié passie weg gekruip het om my seer weg te steek.  Dit het my beter laat voel as ek ander kon help en dan kon ek weer aangaan sonder dat my letsels my pla.  Met ‘n skok het die Here my gegryp en gedruk en gevorm gedurende die ses maande.

Toe ek tot die beseffing kom dat die letsels wat ek het en wat ek so graag wegsteek my laat sondag, het ek op my knee neer geval en ek moes alles oor gee.

Dinge wat ek gedink het my raak in my lewe was op die oueinde nooit die wortel van my seer nie.

Die kursus het my voorwaar ‘n nuwe mens gemaak. Ek wil elke dag net meer en meer mense vertel van die verlossing wat die kursus mens gee deur indiepte kennis oor die Bybel en voorbeeld van mense in die Bybel.  Die kursus het die Bybel vir my ‘n werklikheid gemaak, asof dit ‘n “storie boek” is met karakters soos ek en jy wat deur die Here gevorm is.  Nooit het ek werklik besef hoeveel riglyne daar in die Bybel is en hoe maklik die Bybel jou lewe kan maak.  Elkeen van die modules is uniek en word verstaanbaar en baie kreatief aangebied. Tog is daar n goue draadjie wat deur al die modules loop.

Registreer vandag vir een van ons kursusse.

Menu