Ons volgende Beradingskool begin
1 Februarie 2020

2020/02/01 09:00:00

PASTORALE SIELKUNDE

‘n holistiese benadering wat die siel en die gees en die liggaam inkorpereer met die hulp van die Heilige Gees

Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring.
Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;
om aan gevangenes vrylating te verkondig
en aan blindes herstel van gesig;
om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur;
om die aangename jaar van die Here aan te kondig.

Lukas 4:18

METAMORFOSE

is daardie transformasie van n amper onsigbare wurmpie tot n indrukwekkende kleurvolle skoenlapper

VERDIEN 'N INKOMSTE AS BERADER

  • Na ses maande kan u alreeds ‘n finansiële bron van inkomste gegeneer.

ERVARE AANBIEDERS

  • Beide Dr. Louis en Annatjie de Kock is Geordineerde Leraars met dertig plus jaar se praktiese ondervinding in Pastorale Berading.

Die Metamorfose Instituut bied die volgende kursusse aan:

Word Bemagtig Beradingskursus

GETUIENISSE

Hy is ‘n Leraar by uitstek wat op Bybelse wyse mense bedien tot vryheid van siektes, emosionele probleme en finansiële krisisse.

Past. D. Erasmus

Louis se omgang met die Woord is besonders gebalanseerd en getuig van sy liefde en respek en inspraak van die Heilige Gees.

Ps. van Schalkwyk

Dr. Louis en Annatjie se lewenservaring asook die voorbeeld wat hulle in die klas gestel het het ook gedien as inspirasie om te hoor en te sien hoe getrou God in hul lewens gewerk het en nog steeds werk en dat Hy ’n werklikheid is. Die gebede wat Dr. Louis voor aanvang van elke klas gedoen het asook na afloop van die klas het definitief ’n bevryding in my eie lewe bewerkstellig veral met verwysing na die ‘soul ties’ wat ’n defintiewe bevryding/losmaking in my eie lewe gewerk het en daarvoor alle lof en aanbidding aan onse God en Vader! Die besprekings in die klas was nie slegs teoreties aangebied nie maar ook toegelig met praktiese voorbeelde soos van toepassing op ons daaglikse handel en wandel.

Hester Wagenaar
Executive Personal Assistant to the CEO

Hulle aanbieding was professioneel en effektief. Sy materiaal is sielkundig en geestelik verantwoordbaar.

Ps. Raymond Dye

Die Here het vir hulle gesalf met ‘n dinamiese terapeutiese bediening vry van enige vreemde en snaakse optrede.

Past. L. Crause

Hulle aanbieding was professioneel en effektief. Sy materiaal is sielkundig en geestelik verantwoordbaar.

Ps. Raymond Dye

Ons kan hulle beslis aanbeveel as ‘n geesvervulde, suiwer verkondigers van God’s Woord.

Ds. Kumm

Ons is getroud in 2005 en het van die begin af emosionele en finansiële probleme gehad. Ons het staat gemaak of sielkundiges en op ons self wat glad nie gehelp het nie. Die lering oor die drie emosionele letsels stel jou in staat om jou eggenoot en ander mense beter te kan verstaan en te help.

Chris en Bea Swart

Dr. Louis het my met lering en gebed gehelp om ontslae te raak van die wonde in my siel- ook in elke ander persoon se siel- nl. vrees, verwerping en skuld. Na die derde sessie het ek Sy stem duidelik in my Gees begin hoor en dit is onbeskryflik wonderlik dat Hy my waardig genoeg ag om op so manier met my te praat. Die materiaal van die Beradings model is eenvoudig, maklik verstaanbaar en prakties.’n Mens leer vinnig hoe om dit toe te pas.

Charmaine Venter
Onderwyseres

Goeie More Dr. Louis en Annatjie, Ek wil weereens net BAIE dankie sê vir alles tydens hierdie kursus. Dit het my nie net bekwaam gemaak om ander te help nie, maar so ook myself! Ek voel werklik vernuwe.

Grazietta Boshoff-Serenata

GETUIENIS - Lynette Salim

“Ek sal die kursus met die grootste lof aan enige iemand voorstel.  Die vrugte van die gees het vir my ‘n nuwe betekenis gekry gedurende my proses.  Ek wil elke dag net meer en meer daarvan leef.”

– Lynette Salim

Ses maande gelede het ek as selfversekerde sielkunde Honeurs student in die kursus in gestap ek gedink ek gaan net bou op dit wat ek reeds weet en dat die net ‘n “stepping stone” gaan wees.  Tot my eerste klas wat die Here my gevat het en laat besef het ek self is nie gesond nie.  Dit is my passie en gawe om ander te help en te ondersteun, maar vandag besef ek date ek soms agter dié passie weg gekruip het om my seer weg te steek.  Dit het my beter laat voel as ek ander kon help en dan kon ek weer aangaan sonder dat my letsels my pla.  Met ‘n skok het die Here my gegryp en gedruk en gevorm gedurende die ses maande.

Toe ek tot die beseffing kom dat die letsels wat ek het en wat ek so graag wegsteek my laat sondag, het ek op my knee neer geval en ek moes alles oor gee.

Dinge wat ek gedink het my raak in my lewe was op die oueinde nooit die wortel van my seer nie.

Die kursus het my voorwaar ‘n nuwe mens gemaak. Ek wil elke dag net meer en meer mense vertel van die verlossing wat die kursus mens gee deur indiepte kennis oor die Bybel en voorbeeld van mense in die Bybel.  Die kursus het die Bybel vir my ‘n werklikheid gemaak, asof dit ‘n “storie boek” is met karakters soos ek en jy wat deur die Here gevorm is.  Nooit het ek werklik besef hoeveel riglyne daar in die Bybel is en hoe maklik die Bybel jou lewe kan maak.  Elkeen van die modules is uniek en word verstaanbaar en baie kreatief aangebied. Tog is daar n goue draadjie wat deur al die modules loop.

Registreer vandag vir een van ons kursusse.

Menu