Ons volgende Beradingskool begin
27 Julie 2019

2019/07/27 09:00:00

PASTORALE SIELKUNDE

‘n holistiese benadering wat die siel en die gees en die liggaam inkorpereer met die hulp van die Heilige Gees

Die Gees van die Here is op My,
omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring.
Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;
om aan gevangenes vrylating te verkondig
en aan blindes herstel van gesig;
om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur;
om die aangename jaar van die Here aan te kondig.

Lukas 4:18

METAMORFOSE

is daardie transformasie van n amper onsigbare wurmpie tot n indrukwekkende kleurvolle skoenlapper

VERDIEN 'N INKOMSTE AS BERADER

  • Na ses maande kan u alreeds ‘n finansiële bron van inkomste gegeneer.

ERVARE AANBIEDERS

  • Beide Dr. Louis en Annatjie de Kock is Geordineerde Leraars met dertig plus jaar se praktiese ondervinding in Pastorale Berading.

Die Metamorfose Instituut bied die volgende kursusse aan:

GETUIENISSE

Was ’n voorreg om een keer per maand vir die duur van die kurus die klasse te kon bywoon n al die ander mede gelowige studente se samesyn en meelewing te kon ervaar en van hulle te kon leer ’n ervaring wat my definitief gestig het.

Dr. Louis en Annatjie se lewenservaring asook die voorbeeld wat hulle in die klas gestel het het ook gedien as inspirasie om te hoor en te sien hoe getrou God in hul lewens gewerk het en nog steeds werk en dat Hy ’n werklikheid is.  Die gebede wat Dr. Louis voor aanvang van elke klas gedoen het asook na afloop van die klas het definitief ’n bevryding in my eie lewe bewerkstellig veral met verwysing na die ‘soul ties’ wat ’n defintiewe bevryding/losmaking in my eie lewe gewerk het en daarvoor alle lof en aanbidding aan onse God en Vader!

Die besprekings in die klas was nie slegs teoreties aangebied nie maar ook toegelig met praktiese voorbeelde soos van toepassing op ons daaglikse handel en wandel.

Hester Wagenaar
Executive Personal Assistant to the CEO Sassa

Dit het dag vir dag gegroei en ons het 2017 deur die kursusse metamorfiese verandering van gees, siel en liggaam plaasgevind. Alle bande is gebreek met letsels van verwerping, vrees en verbittering nou iets van die verlede.  Die HERE het my verlos en laat groei in geestelike krag.

Pieter

My Gevoel rondom die klasse was dat daar verhoudings gebou is, omgee, bystand, raad, liefde en saam lag.  Oorheersend het ons leerders dan ook uitgesien na die volgende sessies en wil/wou die hele kursus saam deurwerk.

Ek self ervaar Vader, Jesus en Heilige Gees meer tasbaar in my lewe.  Dit is asof Die Woord net oopgaan en dele wat ek vir jare nie kon verstaan skielik net duidelik word vir my.  Ek het ook geleer dat self wanneer ek vaal, en weet wat om te doen om vergifnis te vra, die vyand te weerstaan en in God se beskerming te bly.

Hierdie kusus word beslis hoogs aanbeveel deur myself asook die leerders wat die kursus gedoen het.  Ek noem die kursus die Heilige Gees Kursus.  Eerste kursus wat ek deurwerk waar God, Jesus Christus en Heilige Gees die Middelpunt is.

Lea Olivier

Die lesings wat ons aanbied is baie gemaklik, en dit voel soos geen ‘effort’ nie omdat die Heilige Gees die werk self doen. Ons geniet dit baie en wy die meeste van ons tyd aan lering en selstudie oor ander mense se opinies wat die Woord daarvan se. Deur die lering aan te bied ervaar ek ’n baie meer oop Gees en Woord kennis en ’n eiwer om alles in die Bybel te verstaan. Ek beleef ook steeds vrymaking in verskeie dele van my lewe.

Dankie Dr. Louis en gade, die kurses het ons lewens verander en Godsdiens het ’n nuwe betekings gekry in my lewe, deur verhouding te bou met ons naaste en so eer aan God te kan gee. Ons vergouding met Hom verander op die wyse waarmee ons ander mense help wat ons ook van bediening gekry het.

Gerhard Olivier

Die Here het gedurende die afgelope 7 jaar baie met my gekommunikeer en het ekke wonderlike influisteringe beleef.

Ek is wonderbaarlik geseen en kon ek vir hierdie fenomenale beradingskursus inskryf.

Ek het die kursus geweldig geniet, insiggewend gevind en is ek opgewonde om my medemens daarmee te gaan bedien.

Ek het al vele ander soorte kursusse gedoen en hierdie een oortref algar.

God is Groot, God is Getrou en vol verrassings!!

Baie Dankie Louis en Annatjie, julle het my lewe in ’n nuwe wentelbaan geplaas en het ek uitgekom by my skeppingsdoel. Ek is in Ekstase!

Mary Combrink

Wanneer ek na ’n krusus kyk, kyk ek gwoonlik maar met ’n skeptiese oog. Daar is so baie kursusse beskikbaar in ons tyd vandag, dat jy nie altyd weet watter een om te kies en by watter moet jy verby hou nie.

Wel, ek het ook maar met ’n skeptiese oog na hierdie Pastorale Sielkunde kursus van Dr. Louis de Kock gekyk en ja, ek het ook maar gewonder…

Ek het besluit dat ek nie veel kan verloor om die kurus te doen nie en besluit om in te skryf. Groot was my verbasing toe ek na die materiaal kyk op die internet.

Die kursus het begin en ek moet se dat ek aangenaam verras was! Dr. Louis het regtig insig by Abba Vader gekry om hierdie kursus saam te stel.

Die modelle wat gevolg word om ware bevryding te kry, was vir my uitstekend. Dit het veral baie vir my, as berader, beteken.

Dit gebeur toe so dat ek dit wat ek geleer het, moet gaan toets en toepas op kliente. Groot was my verbasing om te sien hoe maklik en prakties die modelle met die kliente werk. Ek het regtig nie nodig gehad om enige een te probeer oortuig van die bindings in hulle lewens nie en met die hulp van die modelle, kon ek die kliente help om vry te kom.

Ek beveel hierdie kurus met die grootste vrymoedighei daan enige een, nie net beraders nie, maar elkeen wat ’n nouer pad saam met Jesus Christus wil stap.
Dan moet julle ook nie vergeet nie, tydens die kursus staan Annatjie altyd gereed met iets te drinke en lekker eetgoed!!

Probeer gerus hierdie kursus, jy sal nie spyt wees nie!

Gerhard

Ek doen vir die afgelope 9 jaar Chirstelike berading waarop berading geskoei is op God se Woord. Die kursus, Metamorfose is belangrik om jou geestelike komponent gesond te hou volgens God se woord en sodoende om ’n holistiese benadering tot die klient deur te bring vir innerlike genesing asook om ‘tools’ te kan gebruik vir toekomstige vrees, verwerping en skudgevoelens.

Josua 1:9 “Ek self gee die opdrag, Wees sterk, wees vasberade, Moenie skrik nie, Moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God is by jou oral waar jy gaan”

Dr. Melindie Malan
Doctor of Christian Counselling

Wat die Beradings kursusse aanbetref vind ek regtig baie baat  Dit het vir my soveel vertroue gegee en n baie beter verhouding met my Here.  Ek sien dinge in n ander lig as voorheen en veral as ek ook met mense praat.  Ek sal verseker hierdie kursus vir ander aanbeveel.  Ek glo elke mens moet die kursus doen om jouself eers “gesond” te maak en dan dit aan ander oor te dra.

Tina

Beradingskool Student

Ek vind die kursus baie inspirerend, maklik verstaanbaar en beveel dit graag aan vir enige iemand wat wil groei in sy verhouding met die Here en terselftetyd ook instaat gestel  is om andere te kan help met hulle probleme.

Maretha

Beradingskool Student

Louis het my n nuwe dimensie en benadering gegee in die hantering en ondersteuning van mede broers en susters, oud en jonk wat gebuk gaan onder geestelike, sielkundige en vleeslike verdrukking. Ek is deur hom toegrus met goeddeurdagte-goed nagevorste en werkbare instrumente wat my instaat stel om ander mede gelowiges deur die kragvolle werking van die Gees van God  uit hulle verdrukkingte kan lei.

Willem

Beradingskool Student

GETUIENIS - Lynette Salim

“Ek sal die kursus met die grootste lof aan enige iemand voorstel.  Die vrugte van die gees het vir my ‘n nuwe betekenis gekry gedurende my proses.  Ek wil elke dag net meer en meer daarvan leef.”

– Lynette Salim

Ses maande gelede het ek as selfversekerde sielkunde Honeurs student in die kursus in gestap ek gedink ek gaan net bou op dit wat ek reeds weet en dat die net ‘n “stepping stone” gaan wees.  Tot my eerste klas wat die Here my gevat het en laat besef het ek self is nie gesond nie.  Dit is my passie en gawe om ander te help en te ondersteun, maar vandag besef ek date ek soms agter dié passie weg gekruip het om my seer weg te steek.  Dit het my beter laat voel as ek ander kon help en dan kon ek weer aangaan sonder dat my letsels my pla.  Met ‘n skok het die Here my gegryp en gedruk en gevorm gedurende die ses maande.

Toe ek tot die beseffing kom dat die letsels wat ek het en wat ek so graag wegsteek my laat sondag, het ek op my knee neer geval en ek moes alles oor gee.

Dinge wat ek gedink het my raak in my lewe was op die oueinde nooit die wortel van my seer nie.

Die kursus het my voorwaar ‘n nuwe mens gemaak. Ek wil elke dag net meer en meer mense vertel van die verlossing wat die kursus mens gee deur indiepte kennis oor die Bybel en voorbeeld van mense in die Bybel.  Die kursus het die Bybel vir my ‘n werklikheid gemaak, asof dit ‘n “storie boek” is met karakters soos ek en jy wat deur die Here gevorm is.  Nooit het ek werklik besef hoeveel riglyne daar in die Bybel is en hoe maklik die Bybel jou lewe kan maak.  Elkeen van die modules is uniek en word verstaanbaar en baie kreatief aangebied. Tog is daar n goue draadjie wat deur al die modules loop.

Registreer vandag vir een van ons kursusse.

Menu