Module A – Lig en Duisternis: Verbonde

R 350.00

Handleiding en DVD ingesluit

  • In die eerste nege maande [in utero] kan die moeder en vader alreeds d.m.v. hulle gedagtes en emosies ‘n direkte invloed uitoefen op die bevrugte eiersel. Reeds hier kan emosionele letsels gevorm word.
  • Dis nodig dat ons na ons bewuste en onbewuste kyk om behoorlik te begryp waarom ons potensiaal en prestasie deur ons gekondisioneerde oortuigings weerspieël word.
  • Gees, siel en liggaam -‘ n holistiese benadering moet gevolg word. Die Sielkundige neem nie die krag van God’s Gees in berekening met hul metodes nie.
  • Tot 1985 was die algemene opvatting in die kerke dat die mens met wedergeboorte geheel en al vernuwe word. Dit is nie die waarheid nie. U het ‘n Spesialis nodig met ‘n sielkundige agtergrond en ‘n pastorale aanslag om u emosionele letsels te verwyder.
  • Vergifnis is die sleutel tot ‘n oorvloedige lewe en slegs Jesus bloed bring genesing voort.

Hierdie kursus stel u in staat stel om die beginsels van Berading te verstaan en om ander te help.

Menu