‘n Emosionele letsel, en almal van ons het dit, word gevorm in die geheuebasis. 

Die oorsprong daarvan kan gevind word alreeds voor geboorte of as gevolg van omgewings faktore of traumatiese gebeurtenisse.

Daar is drie verskillende letsels: Die Bybel noem dit ‘bome’- [Luk.6:44] wat tot ‘n mindere of meerdere mate geaktiveer word deur stres [finansies, huwelik, kinders, werk ens]. Elke letsel het sy eie simptome, karakter eienskappe en siektes – die Bybel noem dit die werke van die vlees. [Gal.5:19]

U lewenservaring gaan bepaal watter letsel gaan die mees prominentste wees in u lewe. Dalk was u baie blootgestel aan verwerping of vreesagtige situasies of dalk onregverdige veroordeling..

Soort soek altyd soort. Jou oorwegende letsel sê maar verwerping trek soos ‘n magneet mense na u aan wat die selfde letsel het. Kyk gerus na die evaluerings blad [www,metamorfose.co.za]. Voor die huwelik kom u so goed klaar met die mens. Soort soek soort, maar die ‘sports’ begin sodra stres toeneem.

Hierdie persoonlikheidsverandering bring soveel huwelikskonflik voort en kan nie opgelos word deurdat beide partye die selfde oorheersende emosionele letsel het. “Ma hy het verander, hy is nie meer dieselfde mens nie, ek is nie meer lief vir hom nie”. Waarom sien u sy splinter raak en nie u eie balk nie? [Mat.7:3] 

Die Sielkundige gebruik medikasie en slaapterapie om die stres te verminder en die simptome gaan verdwyn maar die emosionele letsel kan nie verwyder word nie. U kan maar netsowel rook of alkohol gebruik om die u stres te verminder, dit is in elk geval goedkoper.

Die sielkundige aanslag werk nie. Die medikasie bring tydelike verligting mee. Emosioneel bly u altyd ‘n afhanklike met geestelike stagnasie – u bly ‘n baba Christen.

Hierdie emosionele letsel of werke van die vlees, opponeer die vrug van die Gees. [Paulus se verbittering teenoor Barnabas wat hom verwerp het. Hand. 15:39] In sy benoudheid roep hy na die Here met ‘n gepaardgaande openbarings. “ek kan nie doen wat ek wil nie” (Gal.5:17) en “word verander na die vernuwing van jou gemoed.” (Rom.12:2) en dan sy genesing van verwerping, geen verbittering nie. [Hand. 16:22]

Seksuele molestering is nie net penetrering nie maar ook betasting, ontbloting, of amper gemolesteerd en bring die selfde newe effekte voort in die huwelik by mans en vrouens met gepaarde owerspelige verhoudings, pornografie, jaloesie, onbeheerde seksuele gedagtes, blou films en geen vertroue meer in jou maat nie.

Plus negentig persent van alle siektes: Huwelike; een uit elke drie eindig met ‘n egskeiding: Twee uit elke vyf kinders is rebels en gebruik dwelms: By elke derde huisgesin, kerkloosheid, selfmoord, moord, verkragting, padwoede, leerprobleme – ja alles as gevolg van emosionele letsels. Selfde tendens as met Oscar en die seun van Griekwastad en Kain en Abel.

Slegs ‘n vrygemaakte kan ‘n blinde lei na oorwinning. Elke keer as Gods volk probleme ervaar, roep hulle na die Here en ‘n Rigter/Leraar/Regverdige word opgewek met gepaardgaande verligting. [Rig. 4:1]

Die Pastorale Berader met ‘n sielkundige aanslag is ‘n professionalis en spesialiseer in die verwydering van emosionele letsel. Net die Here bring genesing voort. Daar bestaan nie ‘n benaming soos ‘n Pastorale Sielkundige nie… die twee denkrigtings verskil hemelsbreed en is nie versoenbaar nie. Waar die Pastorale Berader geskoei in sielkunde; die Gees van God in ag neem ontken baie Sielkundiges die bestaan van die gees.

VOORBEELD 

Die Sielkundige sal onder andere Cilift gebruik om die gevoel van depressie te onderdruk, maar met baie newe effekte [Google dit gerus]

Cilift side effects: Citalopram an ingredient of Cilift can have a number of adverse effects: Fatigue, drowsiness, dry mouth, increased sweating trembling, headache, dizziness, sleep disturbances, insomnia, cardiac arrhythmia, hallucinations, blood pressure changes, nausea and/or vomiting, diarrhea, heightened anorgasmia in females, impotence and ejaculatory problems in males, suicidal thoughts, etc.

Die Terapeut wie se studieveld in beide Teologie en Sielkunde lê sal as aanslag Jak. 5:16 gebruik om die depressie te verwyder. Depressie, neerslagtigheid, selfmoord gedagtes, is in elk geval ‘n vrug van ‘n emosionele letsel. 

Jas 5:15 And the prayer [that is] of faith will save him who is sick, and the Lord will restore him; and if he has committed sins, he will be forgiven. Confess to one another therefore your faults (your slips, your false steps, your offenses, your sins) and pray [also] for one another, that you may be healed and restored [to a spiritual tone of mind and heart]. The earnest (heartfelt, continued) prayer of a righteous man makes tremendous power available [dynamic in its working].

Voorwaardes na Finansiële Voorspoed
Hoogmoed… is ‘n plan van die duiwel!